Sobre nosaltres

Qui som

Frupinsa és una empresa familiar situada a Roquetes (Tarragona) destinada a esclofollar ametlles i a trossejar garrofes. Amb més de 70 anys d’història, actualment està dirigida per la 3a i 4a generació de la família Borràs.

Missió

Contribuir al desenvolupament de les Terres de l’Ebre, monetitzant la feina dels pagesos de la zona i transformant la seva producció agrícola en productes aptes per al consum de forma eficient i sostenible.

Visió

Seguir sent l’empresa de referència per als pagesos de la zona i augmentar la rellevància de l’empresa davant el mercat nacional i internacional, amb productes de primera qualitat i gran adaptació a les necessitats del client.

Valors

Ens hem mantingut al capdavant del sector durant 4 generacions gràcies als nostres forts valors. Brindem a clients i proveïdors un tracte proper i personalitzat, amb seriositat i rigor. Ens adaptem a les seves necessitats oferint productes de màxima qualitat i amb disponibilitat tot l’any, cercant relacions de confiança i fidelitat.

Instal·lacions

Actualment disposem de dos recintes industrials:

La centenària seu central ubicada a Roquetes, que compta amb més d’11.000 m2, on hi ha les oficines centrals, la secció de recepció, emmagatzematge i processament d’ametlles, amb certificació IFS Food i homologada per a treballar ametlles ecològiques i inscrita al CCPAE, i la secció de recepció, emmagatzematge i processament de garrofes.
La segona seu se situa al polígon Catalunya Sud de Tortosa, on disposem de diverses naus industrials que alberguen una planta d’emmagatzematge i processament de closca d’ametlla per a calefaccions domèstiques com a substitut del pèl·let i on es du a terme també la recepció i emmagatzematge de garrofes i ametlles amb closca.

Compromesos amb els nostres pagesos

Anualment organitzem jornades de transferència tecnològica als productors, amb cursets de poda i maneig impartits per tècnics de Crisolar, a més d’oferir-los un servei d’assesorament tècnic per a maximitzar el rendiment dels cultius.

Serveis als pagesos

A Frupinsa treballem braç a braç amb els pagesos, ja que són l’origen dels nostres productes i amb ells comença la seva qualitat i puresa. Per això oferim un servei d’assessorament tècnic als seus cultius i els gestionem les ajudes a l’agricultura.

A més a més, oferim el servei de pelar i assecar les ametlles després de la recol·lecció i la possibilitat de deixar la mercaderia en dipòsit a les nostres instal·lacions fins a dos anys.

Frupinsa amb el medi ambient

La nostra empresa té una forta consciència mediambiental, per la qual cosa apliquem unes estrictes mesures de reciclatge i reutilització. A Frupinsa generem biomassa com a producte en el procés industrial d’esclofollar, que utilitzem per a generar l’energia necessària per als nostres processos i que revaloritzem a la nostra planta de processament de closca d’ametlla per a consum domèstic.

Als sostres de les naus del polígon industrial Catalunya Sud hi ha instal·lada una planta fotovoltaica de generació d’electricitat que injectem a la xarxa, i en totes les finques que tenim actualment reguem de manera sostenible amb bombament solar; és a dir, utilitzem plaques solars per a generar l’energia necessària per al reg.

Projectes de R+D

Històricament hem mantingut un esforç inversor constant per a mantenir la competitivitat dins del sector agroalimentari, complir amb els nostres estàndards de qualitat alimentària i aconseguir un producte final sense cap impuresa. Per això comptem amb maquinària d’última tecnologia i un equip humà format per enginyers i pagesos amb experiència per a desenvolupar nous sistemes de cultiu, unint així tradició i innovació.

Actualment, a la finca Forcallet de Roquetes (Baix Ebre), estem desenvolupament un projecte de R+D per al foment i millora del cultiu del garrofer, juntament amb la Diputació de Tarragona i l’associació EIG. Es tracta d’una parcel·la de biodiversitat del garrofer per a la recerca de noves varietats més rendibles.

Pertanyem a l’associació d’Empreses Innovadores de la Garrofa (EIG) i a més estem inscrits al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Responsabilitat social empresarial

Durant l’any 2012 Frupinsa ha instaurat un pla de millora de RSE basat en la metodologia del codi de gestió sostenible fonamentada en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural.

La responsabilitat social empresarial (RSE) constitueix un valor consolidat integrat en la nostra cultura empresarial. La RSE es basa en la sostenibilitat, transparència i responsabilitat aplicada als diferents grups d’interès amb què es relaciona l’empresa: treballadors, clients, proveïdors, entitats financeres, assessories, administració pública, medi ambient i societat en general.

L’aplicació pràctica de la RSE consisteix a implantar mesures socialment responsables en cada un dels vectors en què es divideix la gestió empresarial: econòmic, ambiental i social. Apliquem la RSE en els diferents àmbits, duent a terme les accions següents:

Àmbit econòmic

 • RPosem en valor els recursos naturals del nostre territori.
 • RContribuïm a donar continuïtat a la producció dels productes naturals i al manteniment de les finques del nostre territori.
 • RLa qualitat dels nostres productes i serveis constitueix un objectiu estratègic prioritari.
 • RPromovem les bones pràctiques empresarials i la responsabilitat social empresarial a través de la pàgina web de la nostra organització.
 • RInvertim constantment en maquinària innovadora per a millorar el procés productiu i en aquella que contribueix a incrementar el control de qualitat dels nostres productes.

Àmbit ambiental

 • RTenim identificats els nostres impactes ambientals.
 • RRealitzem accions per a minimitzar-los i reduir-los.
 • REl nostre objectiu és anar més enllà de la legislació.
 • RApliquem mesures per minimitzar i reduir el consum d’aigua.
 • RReciclem els nostres residus.
 • RReduïm la generació de residus.
 • RReutilizem els nostres residus.
 • RControlem les emissions de contaminació acústica que genera l’activitat de la nostra empresa als nostres treballadors i al medi ambient.
 • RControlem les emissions a l’atmosfera generades per l’activitat de la nostra empresa.
 • RApliquem mesures que contribueixen a reduir el consum energètic.
 • RHem invertit en la creació i producció d’un producte de biomassa de baix cost adaptat per a tot tipus de calderes preparades per a funcionar amb biomassa.
 • RHem invertit en la instal·lació d’una planta d’energia fotovoltaica.
 • RDisponemos d’un manual de bones pràctiques amb el propòsit de sensibilitzar les treballadores i treballadors de la nostra organització.

Àmbit social

 • RApliquem polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • RFomentem la participació de les treballadores i treballadors de la nostra organització.
 • RApostem per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • RAmb referència als nostres grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, administració pública, medi ambient, societat en general):
 • REls tenim identificats.
 • RApliquem mesures per avaluar-ne la satisfacció.
 • RFem un seguiment per detectar, controlar i aplicar accions correctores a possibles desviacions.
 • RIntentem adaptar-nos a les seves noves demandes i necessitats.
 • ROferim servei d’assessorament als pagesos que ens proveeixen els productes agrícoles.
 • RHem invertit en un gran magatzem per a emmagatzemar garrofes, perquè els pagesos que no disposen de l’espai suficient per a guardar-les puguin fer-ho en perfectes condicions de manteniment.