Avís legal

LLlei orgànica dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)

Segons estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), B.O.E. Nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a l’adreça d’Internet www.frupinsa.com

1. Dades identificatives

FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A.
Ctra. Raval de Cristo a Roquetes, 70
43529 – Roquetes (Tarragona) ES
CIF: A43070713
Correu electrònic: frupinsa@telefonica.net
Web: www.frupinsa.com

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web està protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat de qui els ha escrit. La resta són propietat de FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís exprés de FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A.

4. Limitació de responsabilitats

FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A., entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari – Visitant i FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Roquetes.

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD)

1. Dret d’informació i finalitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant RDLOPD), s’informa al client els següents punts :

FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A., és, a efectes del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del responsable del fitxer és: Ctra. Raval de Cristo a Roquetes, 70 – 43529 – Roquetes (Tarragona).
Les dades facilitades a FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A., formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.
La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)

En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a través de l’adreça de correu electrònic frupinsa@telefonica.net, per telèfon al 977 500 600 o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A., Ctra. Raval de Cristo a Roquetes, 70 – 43529 – Roquetes (Tarragona).

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, a emplenar per l’usuari, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. són veraces i es fa responsable de comunicar, a l’empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

4. Forma d’enviament del correu electrònic

La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la qual tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il • legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari.

Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. Mesures de seguretat

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb el que especifica l’article 81 de la RDLOPD, FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir aquesta seguretat.

FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del seu web.